29 lipiec 2008 - 6 październik 2010

październik 11, 2010 – 11:02 po południu

Co to za daty?

Ano Google w tym czasie tego oto bloga trzymało w filtrze.

26 miesięcy!

Już przestałem wierzyć, że doczekam się na ten moment i blogasek przestanie pojawiać się na pozycji 40+!